ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 6634
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 6634 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
โตเกียว ฟูจิ เทมปุระ BY XJ (สงกรานต์)(ไม่ลางาน)
5 วัน 3 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
โอชิโนะฮักไก, ออนเซ็น, ขาปูยักษ์, ภูเขาไฟฟูจิ,
พระใหญ่ไดบุสสึ, วัดอาซะกุสะ, วัดนาริตะซัน
โอไดบะชม New กันดั้ม

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
12 เม.ย 2018 38,999


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์