ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 6628
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 6628 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
HOKKAIDO Yakisoba BY THAI AIR ASIA X (สงกรานต์)
5 วัน 3 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
อาซาฮีคาว่า ลิ้มรสสุดยอดราเม็งขึ้นชื่อของเมืองที่หมู่บ้านราเม็ง, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็งที่
ไอซ์ พาวิลเลียน สัมผัสอากาศหนาวที่อุณภูมิ – 41 องศาเซลเซียส, เข้าชมกระบวนการทำสาเกที่พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า
โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง ที่ยังคงมีกลิ่นอายของอารยแบบธรรมญี่ปุ่นแต่กลับสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก เพลิดเพลินกับสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่อิออน มอลล์
ซัปโปโร ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่มิตซุย เอาท์เล็ท ปาร์ค, ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่ตลาดปลา,ช้อปปิ้งย่านทานูกิและซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมายหลากหลายชนิด, ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า ที่รู้จักกันในนามทำเนียบอิฐแดง

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
11 เม.ย 2018 48,999


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์