ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 6627
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 6627 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
ฮอกไกโด ทาโกะยากิ
6 วัน 4 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
สนามบินชิโตเซะ -เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า - แช่ออนเช็นธรรมชาติ
shikisai no ('Snow Land') - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - JTC DUTY FREEE
คิโรโระ สกีรีสอร์ท - โรงงานช็อคโกแล็ต – ถนนทานุกิโค
อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
11 เม.ย 2018 48,888


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์