ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 6622
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 6622 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
โตเกียว ฟูจิ ไข่หวาน จริงๆนะ
4 วัน 3 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
- ชมดอก ซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
- สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
- ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
- ภูเขาไฟฟูจิ
- วัดอาซากุสะ
- ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาบน้ำแร่ ออนเซน
ดินเนอร์ขาปูยักษ์
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัส
วันละ 1 ขวด

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
32888 เม.ย 2018 32,888


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์