ทัวร์พม่า

รหัสโปรแกรม : 6560
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 6560 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
พม่า ไหว้พระ 9 วัด
2 วัน 1 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / งาทัตจี / เจดีย์กาบาเอ / วัดบารมี
ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี ชื่อเสียงดังที่สุดในพม่า
เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)

สายการบิน Myanmar National Airlines
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
02, 04, 09, 11, 18, 23, 30 มี.ค 2018 6,556


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์