ทัวร์พม่า

รหัสโปรแกรม : 6526
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 6526 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน
3 วัน 2 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี”
เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง” / ขึ้นภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ .... ชม “ทัชมาฮาลแห่งพม่า”
 พิเศษ!!! ที่นี่ที่เดียว.....เช็คดวงกับหมอดูชาวมัณฑะเลย์ 
เดินทางโดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)

สายการบิน Myanmar Airways
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
12, 19, 26 มี.ค 2018 7,777
16, 23 เม.ย 2018 8,888


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์