ทัวร์ตุรกี

รหัสโปรแกรม : 6486
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 6486 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
SAY HI TURKEY BY TK
8 วัน 6 คืน

• พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
• ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า

สายการบิน Air Astana
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
11 พ.ค 2018 29,927
13 พ.ค 2018 30,927
01, 08 มิ.ย 2018 28,927
29 มิ.ย 2018 32,927
10, 17 ก.ค 2018 32,927
20, 24 ก.ค 2018 33,927
24 ส.ค 2018 32,927
08, 10 ส.ค 2018 33,927
07, 18, 21 ก.ย 2018 32,927
02, 12 ต.ค 2018 32,927
16, 21, 23 ต.ค 2018 33,927


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์