ทัวร์ตุรกี6486 SAY HI TURKEY BY TK
8 วัน 6 คืน

• พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
• ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า

สายการบิน Air Astana
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
11 พ.ค 18 29,927
13 พ.ค 18 30,927
01, 08 มิ.ย 18 28,927
29 มิ.ย 18 32,927
10, 17 ก.ค 18 32,927
20, 24 ก.ค 18 33,927
24 ส.ค 18 32,927
08, 10 ส.ค 18 33,927
07, 18, 21 ก.ย 18 32,927
02, 12 ต.ค 18 32,927
16, 21, 23 ต.ค 18 33,927

mail to
mail from