ทัวร์พม่า5710 พม่า อิ่มบุญ วันเดียวก็เที่ยวได้
1 วัน 1 คืน

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์

สายการบิน Nok Air
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 ม.ค 18 3,993

mail to
mail from