ทัวร์พม่า

รหัสโปรแกรม : 5710
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 5710 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
พม่า อิ่มบุญ วันเดียวก็เที่ยวได้
1 วัน 1 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์

สายการบิน Nok Air
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 ม.ค 2018 3,993


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์