ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 5696
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 5696 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
TR93 : Tokyo Ski โตเกียว ฟูจิ สกี ฟรีเดย์
5 วัน 3 คืน

แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ BBQ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
สุดคุ้ม!!! ราคาเริ่ม 22,900 บาท พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน
Hilight โปรแกรม นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ หุ่นกันดั้ม โอไดบะ ฟูจิออนเซ็น ลานสกีฟูจิเท็น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชินจูกุ นาริตะ อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES (TR) บินสู่โตเกียว(สนามบินนาริตะ)
เครื่องลำใหญ่ B787-8 DREAM LINER ทันสมัยสุดๆ น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG

สายการบิน Scoot
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
10 ม.ค 2018 22,900
17, 20, 27, 31 ม.ค 2018 23,900
03 ก.พ 2018 22,900
07, 21 ก.พ 2018 23,900
10, 14, 24 ก.พ 2018 24,900
28 ก.พ 2018 26,900
03, 07, 10, 14 มี.ค 2018 25,900
17 มี.ค 2018 27,900


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์