ทัวร์ญี่ปุ่น5696 TR93 : Tokyo Ski โตเกียว ฟูจิ สกี ฟรีเดย์
5 วัน 3 คืน

แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ BBQ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
สุดคุ้ม!!! ราคาเริ่ม 22,900 บาท พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน
Hilight โปรแกรม นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ หุ่นกันดั้ม โอไดบะ ฟูจิออนเซ็น ลานสกีฟูจิเท็น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชินจูกุ นาริตะ อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES (TR) บินสู่โตเกียว(สนามบินนาริตะ)
เครื่องลำใหญ่ B787-8 DREAM LINER ทันสมัยสุดๆ น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG

สายการบิน Scoot
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
10 ม.ค 18 22,900
17, 20, 27, 31 ม.ค 18 23,900
03 ก.พ 18 22,900
07, 21 ก.พ 18 23,900
10, 14, 24 ก.พ 18 24,900
28 ก.พ 18 26,900
03, 07, 10, 14 มี.ค 18 25,900
17 มี.ค 18 27,900

mail to
mail from