ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสโปรแกรม : 5659
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 5659 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
Europe Short Cut อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
7 วัน 4 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
• นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
• เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม
• ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Tilis)
• เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก
• เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่
• ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
• ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

สายการบิน Qatar Airways
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
03 ก.พ 2018 49,900
08, 17, 29 มี.ค 2018 49,900
12, 14 เม.ย 2018 59,900


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์