ทัวร์ฝรั่งเศส5659 Europe Short Cut อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
7 วัน 4 คืน

• นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก • เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม • ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Tilis) • เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส • ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

สายการบิน Qatar Airways
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
03 ก.พ 18 49,900
08, 17, 29 มี.ค 18 49,900
12, 14 เม.ย 18 59,900

mail to
mail from