ทัวร์มาเก๊า5584 มาเก๊า จูไห่ เวเนเชียน
4 วัน 2 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
นมัสการองค์พระสังกัจจายน์...ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม
ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล / โชว์น้ำพุเต้นระบำ
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)

หมายเหตุ : ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น / ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

สายการบิน Air Asia
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
08, 15, 22 มี.ค 2018 3,993
03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 มี.ค 2018 4,554

mail to
mail from