ทัวร์เกาหลี

รหัสโปรแกรม : 5404
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 5404 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
กด LIKE SUN KOREA ICE FISHING
5 วัน 3 คืน

อินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
ไร่สตรอเบอรี่ - สนุกสนานกับการเล่น สกี ณ สกีรีสอร์ท - สวนสนุก EVERLAND – LINE FRIEND – TRICK EYE MUSEUM – COSMETIC - ตลาดเมียงดง
ศูนย์โสมรัฐบาล - Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - SUPERMARKET

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
11, 12, 18, 19, 25, 26 ม.ค 2018 16,900


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์