ทัวร์มาเก๊า

รหัสโปรแกรม : 5380
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 5380 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
มาเก๊า จูไห่ เวเนเชียน
4 วัน 2 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
สักการะเจ้าแม่กวนอิม / ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล
ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย...โชว์ น้ำพุเต้นระบำ (ราคานี้เฉพาะคนไทย)
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย FD

สายการบิน Air Asia
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
01, 10, 17, 24, 31 มี.ค 2018 2,992
10, 21, 28 เม.ย 2018 2,992


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์