ทัวร์มาเก๊า



5380 มาเก๊า จูไห่ เวเนเชียน
4 วัน 2 คืน

ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ สักการะเจ้าแม่กวนอิม / ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย...โชว์ น้ำพุเต้นระบำ (ราคานี้เฉพาะคนไทย) เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย FD

สายการบิน Air Asia
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
27 ม.ค 18 2,992
03 ก.พ 18 2,992
01, 03, 08, 10, 17, 24, 31 มี.ค 18 2,992
07, 10, 21 เม.ย 18 2,992

mail to
mail from