ทัวร์มาเก๊า5296 ... บินตรง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน ...
3 วัน 2 คืน

สะดวกสุดๆ ขึ้นเครื่อง “สุวรรณภูมิ” / มีอาหารบนเครื่อง
ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 + ทิปไกด์ 1,500 บาท
มื้อพิเศษ!! เป๊าฮื๊อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง ที่เมืองจูไห่

สายการบิน Air MACAU
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
11, 14, 15, 19, 22, 25, 26, 28, 29 มี.ค 2018 4,999
02, 18, 19, 21, 22, 25, 26, เม.ย 2018 5,399
01, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31 พ.ค 2018 4,999
02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 30 มิ.ย 2018 4,999

mail to
mail from