ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 5218
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 5218 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
XJ26 : TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ สกี วาไรตี้
5 วัน 3 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ และอิสระเล่นสกี ณ ฟูจิเท็น
ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1
03-07 มกราคม 61 29,999 7,900.- 1
04-08 มกราคม 61 28,999 7,900.- 1
05-09 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
06-10 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
07-11 มกราคม 61 25,999 7,900.- 1
08-12 มกราคม 61 25,999 7,900.- 1
09-13 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
10-14 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
11-15 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
12-16 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
13-17 มกราคม 61 26,999 7,900.- 1
14-18 มกราคม 61 25,999 7,900.- 1
15-19 มกราคม 61 26,999 7,900.- 1
16-20 มกราคม 61 25,999 7,900.- 1
17-21 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
18-22 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
19-23 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
20-24 มกราคม 61 26,999 7,900.- 1
21-25 มกราคม 61 25,999 7,900.- 1
22-26 มกราคม 61 23,999 7,900.- 1
23-27 มกราคม 61 26,999 7,900.- 1
24-28 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
25-29 มกราคม 61 26,999 7,900.- 1
26-30 มกราคม 61 26,999 7,900.- 1
27-31 มกราคม 61 26,999 7,900.- 1
28 มกราคม -01 กุมภาพันธ์ 61 25,999 7,900.- 1
29 มกราคม -02 กุมภาพันธ์ 61 25,999 7,900.- 1
30 มกราคม -03 กุมภาพันธ์ 61 26,999 7,900.- 1
31 มกราคม -04 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
01-05 กุมภาพันธ์ 61 26,999 7,900.- 1
02-06 กุมภาพันธ์ 61 25,999 7,900.- 1
03-07 กุมภาพันธ์ 61 26,999 7,900.- 1
04-08 กุมภาพันธ์ 61 26,999 7,900.- 1
05-09 กุมภาพันธ์ 61 26,999 7,900.- 1
06-10 กุมภาพันธ์ 61 26,999 7,900.- 1
07-11 กุมภาพันธ์ 61 28,999 7,900.- 1
08-12 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
09-13 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
10-14 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
11-15 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
12-16 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
13-17 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
14-18 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
15-19 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
16-20 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
17-21 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
18-22 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
19-23 กุมภาพันธ์ 61 23,999 7,900.- 1
20-24 กุมภาพันธ์ 61 26,999 7,900.- 1
21-25 กุมภาพันธ์ 61 28,999 7,900.- 1
22-26 กุมภาพันธ์ 61 28,999 7,900.- 1
23-27 กุมภาพันธ์ 61 28,999 7,900.- 1
24-28 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
25 กุมภาพันธ์ -01 มีนาคม 61 25,999 7,900.- 1
26 กุมภาพันธ์ -02 มีนาคม 61 26,999 7,900.- 1
27 กุมภาพันธ์ -03 มีนาคม 61 28,999 7,900.- 1
01-05 มีนาคม 61 28,999 7,900.- 1
02-06 มีนาคม 61 28,999 7,900.- 1
03-07 มีนาคม 61 28,999 7,900.- 1
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
22 ม.ค 2018 23,999
07, 08, 14, 16, 21, 28, 29 ม.ค 2018 25,999
13, 15, 20, 23, 25, 26, 27 ม.ค 2018 26,999
05, 06, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 30, 31 ม.ค 2018 27,999
04 ม.ค 2018 28,999
03 ม.ค 2018 29,999
19 ก.พ 2018 23,999
02, 25 ก.พ 2018 25,999
01, 03, 04, 05, 06, 20, 26 ก.พ 2018 26,999
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 ก.พ 2018 27,999
07, 21, 22, 23, 27 ก.พ 2018 28,999
01, 02, 03 มี.ค 2018 28,999


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์