ทัวร์ญี่ปุ่น5218 XJ26 : TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ สกี วาไรตี้
5 วัน 3 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ และอิสระเล่นสกี ณ ฟูจิเท็น
ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1
03-07 มกราคม 61 29,999 7,900.- 1
04-08 มกราคม 61 28,999 7,900.- 1
05-09 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
06-10 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
07-11 มกราคม 61 25,999 7,900.- 1
08-12 มกราคม 61 25,999 7,900.- 1
09-13 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
10-14 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
11-15 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
12-16 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
13-17 มกราคม 61 26,999 7,900.- 1
14-18 มกราคม 61 25,999 7,900.- 1
15-19 มกราคม 61 26,999 7,900.- 1
16-20 มกราคม 61 25,999 7,900.- 1
17-21 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
18-22 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
19-23 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
20-24 มกราคม 61 26,999 7,900.- 1
21-25 มกราคม 61 25,999 7,900.- 1
22-26 มกราคม 61 23,999 7,900.- 1
23-27 มกราคม 61 26,999 7,900.- 1
24-28 มกราคม 61 27,999 7,900.- 1
25-29 มกราคม 61 26,999 7,900.- 1
26-30 มกราคม 61 26,999 7,900.- 1
27-31 มกราคม 61 26,999 7,900.- 1
28 มกราคม -01 กุมภาพันธ์ 61 25,999 7,900.- 1
29 มกราคม -02 กุมภาพันธ์ 61 25,999 7,900.- 1
30 มกราคม -03 กุมภาพันธ์ 61 26,999 7,900.- 1
31 มกราคม -04 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
01-05 กุมภาพันธ์ 61 26,999 7,900.- 1
02-06 กุมภาพันธ์ 61 25,999 7,900.- 1
03-07 กุมภาพันธ์ 61 26,999 7,900.- 1
04-08 กุมภาพันธ์ 61 26,999 7,900.- 1
05-09 กุมภาพันธ์ 61 26,999 7,900.- 1
06-10 กุมภาพันธ์ 61 26,999 7,900.- 1
07-11 กุมภาพันธ์ 61 28,999 7,900.- 1
08-12 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
09-13 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
10-14 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
11-15 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
12-16 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
13-17 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
14-18 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
15-19 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
16-20 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
17-21 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
18-22 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
19-23 กุมภาพันธ์ 61 23,999 7,900.- 1
20-24 กุมภาพันธ์ 61 26,999 7,900.- 1
21-25 กุมภาพันธ์ 61 28,999 7,900.- 1
22-26 กุมภาพันธ์ 61 28,999 7,900.- 1
23-27 กุมภาพันธ์ 61 28,999 7,900.- 1
24-28 กุมภาพันธ์ 61 27,999 7,900.- 1
25 กุมภาพันธ์ -01 มีนาคม 61 25,999 7,900.- 1
26 กุมภาพันธ์ -02 มีนาคม 61 26,999 7,900.- 1
27 กุมภาพันธ์ -03 มีนาคม 61 28,999 7,900.- 1
01-05 มีนาคม 61 28,999 7,900.- 1
02-06 มีนาคม 61 28,999 7,900.- 1
03-07 มีนาคม 61 28,999 7,900.- 1
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
22 ม.ค 18 23,999
07, 08, 14, 16, 21, 28, 29 ม.ค 18 25,999
13, 15, 20, 23, 25, 26, 27 ม.ค 18 26,999
05, 06, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 30, 31 ม.ค 18 27,999
04 ม.ค 18 28,999
03 ม.ค 18 29,999
19 ก.พ 18 23,999
02, 25 ก.พ 18 25,999
01, 03, 04, 05, 06, 20, 26 ก.พ 18 26,999
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 ก.พ 18 27,999
07, 21, 22, 23, 27 ก.พ 18 28,999
01, 02, 03 มี.ค 18 28,999

mail to
mail from