ทัวร์รัสเซียรหัสโปรแกรม 4970 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
RUSSIA AURORA HUNT พิชิตแสงเหนือ
8 วัน 5 คืน

• ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์ และเมืองคิรอฟสค์
• ชม หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนแบบชาวพื้นเมืองซามิ
• สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมือง
• ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
• ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
• ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
• ชม วิหารเซนต์บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
• ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ
• ชม พระราชวังเครมลิน อันตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
• ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
• ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง

สายการบิน MAHAN AIR
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
06, 08 พ.ย 2017 49,888
13, 15, 20, 22, 27, 29 พ.ย 2017 52,888
11, 13, 18 ธ.ค 2017 55,888
20, 25 ธ.ค 2017 58,888
04, 06 ธ.ค 2017 59,888
25 ธ.ค 2017 65,888
08, 10, 15, 17, 22, 24 ม.ค 2018 55,888

mail to