ทัวร์ญี่ปุ่น4938 Osaka อุโมงค์ดาว
5 วัน 3 คืน

Osaka ปีใหม่ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมวปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ FREE WIFI ON BUS มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สายการบิน AIR ASIA X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
30 ธ.ค 17 39,888
29 ธ.ค 17 40,888


mail to    
mail from