ทัวร์ญี่ปุ่นรหัสโปรแกรม 4937 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
Osaka…เจ้าชู้นะเรา!!
4 วัน 3 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
Osaka ปีใหม่ เล่นสกีสุดมัน บนลานสกี เมืองทาคายาม่า
เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ
ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City ช้อปปิ้งจุใจ ณ ริงกุเอ้าท์เลท
มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
31 ธ.ค 2017 37,999

mail to