ทัวร์ญี่ปุ่น4937 Osaka…เจ้าชู้นะเรา!!
4 วัน 3 คืน

(FULL)
Osaka ปีใหม่ เล่นสกีสุดมัน บนลานสกี เมืองทาคายาม่า เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City ช้อปปิ้งจุใจ ณ ริงกุเอ้าท์เลท มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สายการบิน AIR ASIA X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
31 ธ.ค 17 37,999


mail to    
mail from