ทัวร์ญี่ปุ่น4936 โตเกียว สายแบ๊ว
5 วัน 3 คืน

FULL
Tokyo Fuji ปีใหม่ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน – คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ
เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
อาบน้าแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สายการบิน Scoot
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
30 ธ.ค 17 39,555
29 ธ.ค 17 41,888

mail to
mail from