ทัวร์ญี่ปุ่นรหัสโปรแกรม 4935 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
โตเกียว สกี NEW กันดั้ม
6 วัน 4 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
Tokyo Fuji ปีใหม่ โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ เที่ยวทุกวัน ไม่มีอิสระ
ล่องเรือ โจรสลัด ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดา หุบเขาโอวาคุดานิ
สัม ผัส ความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ และอิสระเล่นสกี ณ ฟูจิเท็น
ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสี พระพุทธรูปปางยิน ที่สูงที่สุดในประเทศ
ชิค แอนดช์ วิ ณ เมืองซาวาระ เมืองเก่าขนามนามว่า ลติเติ้ล เอโดะ
ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น 2 คืน ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สายการบิน NokScoot Airlines
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
29 ธ.ค 2017 37,888

mail to