ทัวร์ญี่ปุ่นรหัสโปรแกรม 4934 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
โตเกียว น่ารักอ่ะ
5 วัน 3 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
Tokyo Fuji ปีใหม่ เล่นสกีสุดมัน ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน – คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ
เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
อาบน้าแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
28 ธ.ค 2017 39,555
29 ธ.ค 2017 40,555

mail to