ทัวร์ญี่ปุ่นรหัสโปรแกรม 4932 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
โตเกียว คาวาโกเอะ
5 วัน 3 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
Tokyo Fuji ปีใหม่ เยือนเมืองเก่า คาวาโกเอะ ฉายา Little Edo
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท ชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
อาบน้าแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ONzz BUS
มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
29 ธ.ค 2017 39,555
30 ธ.ค 2017 39,888

mail to