ทัวร์ญี่ปุ่น4932 โตเกียว คาวาโกเอะ
5 วัน 3 คืน

(FULL)
Tokyo Fuji ปีใหม่ เยือนเมืองเก่า คาวาโกเอะ ฉายา Little Edo เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท ชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้าแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ONzz BUS มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สายการบิน AIR ASIA X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
29 ธ.ค 17 39,555
30 ธ.ค 17 39,888


mail to    
mail from