ทัวร์จีน

รหัสโปรแกรม : 4867
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 4867 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
4 วัน 3 คืน

 สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
::: สวยงามกับธรรมชาติที่แปลกตา สวยงามกว่าที่เคยเห็น :::
เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ (WE)

สายการบิน Thai Smile Airways
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
16.17, 23, 24, 30 พ.ย 2017 8,998
01, 02, 14, 21, 22, 26 ธ.ค 2017 8,998
07, 09 ธ.ค 2017 9,999


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์