ทัวร์ญี่ปุ่นรหัสโปรแกรม 4723 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
โอซาก้า รักเดียวใจเดียว
5 วัน 3 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
เกียวโต –วัดคินคะคุจิ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ
อิสระท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ไม่มีรถโค้ชบริการ)
ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ริงกุ เอาท์เล็ท-ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ (โอซาก้า)

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
29 ธ.ค 2017 37,999

mail to