ทัวร์ญี่ปุ่น4723 โอซาก้า รักเดียวใจเดียว
5 วัน 3 คืน

(FULL)
เกียวโต –วัดคินคะคุจิ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ อิสระท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ไม่มีรถโค้ชบริการ) ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ริงกุ เอาท์เล็ท-ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ (โอซาก้า)

29 ธ.ค 17 37,999


mail to    
mail from