ทัวร์ญี่ปุ่นรหัสโปรแกรม 4377 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
TKHP01 : TOKYO FUJI ONSEN
5 วัน 3 คืน

นาริตะ - โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ - ช็อปปิ้ง GOTEMBA PREMIUM
OUTLETS – อาบน ้าแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น
ภูเขาไฟฟูจิ ชั น 5 หรือ *ลานสกีฟูจิเท็น* - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – JTC DUTY
FREE – ย่านชินจุกุ
ตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์

สายการบิน Scoot
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
30 ธ.ค 2017 38,888
29 ธ.ค 2017 39,888

mail to