ทัวร์รัสเซียรหัสโปรแกรม 4368 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รัสเซีย MOSCOW BEAUTIFUL AUTUMN
6 วัน 3 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
• ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
• ล่องเรือ River Cruise ชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva เป็นแม่น้ำสายหลักของกรุงมอสโคว์
• ชมความงามของ พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
• ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด
• ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
• ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
• ชม สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
• ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

สายการบิน Mahan AIR
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
02, 06, 07, 09, 11, 14, 15 ก.ย 2017 27,999
18, 21, 22, 25, 27, 29, 30 ก.ย 2017 28,999
04, 05 ต.ค 2017 28,999
09, 11, 16 ต.ค 2017 29,999
23, 25 ต.ค 2017 30,999
18, 19 ต.ค 2017 31,999

mail to