ทัวร์รัสเซีย4368 รัสเซีย MOSCOW BEAUTIFUL AUTUMN
6 วัน 3 คืน

FULL
• ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
• ล่องเรือ River Cruise ชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva เป็นแม่น้ำสายหลักของกรุงมอสโคว์
• ชมความงามของ พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
• ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด
• ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
• ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
• ชม สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
• ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

สายการบิน Mahan AIR
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
02, 06, 07, 09, 11, 14, 15 ก.ย 17 27,999
18, 21, 22, 25, 27, 29, 30 ก.ย 17 28,999
04, 05 ต.ค 17 28,999
09, 11, 16 ต.ค 17 29,999
23, 25 ต.ค 17 30,999
18, 19 ต.ค 17 31,999

mail to
mail from