ทัวร์พม่า4267 พม่า ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้
1 วัน 1 คืน

... พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ ...
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” / ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD)

สายการบิน NOK AIR
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
28, 29, 30, 31 ส.ค 2017 3,993
06, 21, 27 ก.ย 2017 3,993

mail to
mail from