ทัวร์เกาหลี4226 KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN
4 วัน 2 คืน

หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะนามิ - โซลโล 7017 - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - พระราชวังถ็อกซูกุง -
หอคอยกรุงโซล - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี

สายการบิน Eastar Jet
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
24 ก.ย 17 11,900
20, 23 ก.ย 17 12,200
21, 22 ก.ย 17 12,500
15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 ต.ค 17 12,200
14, 18, 21, 25, 28 ต.ค 17 12,500
12, 13, 19, 20, 26, 27 ต.ค 17 12,800
05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 พ.ย 17 12,900
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 พ.ย 17 13,200
02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 พ.ย 17 13,500

mail to
mail from