ทัวร์ฮ่องกง4122 F18 : ฮ่องกง เซินเจิ้น
3 วัน 2 คืน

(FULL)
ฮ่องกง … เซินเจิ้น … 3 วัน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว ชมวิวของฮ่องกง แวะขอพร เทพเจ้าโชคลาภ และนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งฮ่องกงจุใจ / เดินทางโดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ KQ

สายการบิน KENYA AIRWAYS
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
07, 14, 21 ม.ค 17 4,994
23, 30 ก.พ 17 4,994
07, 14, 21 ก.ย 17 4,994
12, 19, 26 ต.ค 17 4,994


mail to    
mail from