ทัวร์ฮ่องกง4122 F18 : ฮ่องกง เซินเจิ้น
3 วัน 2 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
ฮ่องกง … เซินเจิ้น … 3 วัน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว
ชมวิวของฮ่องกง แวะขอพร เทพเจ้าโชคลาภ และนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์
ช้อปปิ้งฮ่องกงจุใจ / เดินทางโดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ KQ

สายการบิน KENYA AIRWAYS
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
07, 14, 21 ม.ค 2017 4,994
23, 30 ก.พ 2017 4,994
07, 14, 21 ก.ย 2017 4,994
12, 19, 26 ต.ค 2017 4,994

mail to
mail from