ทัวร์ญี่ปุ่น4088 เที่ยวเต็ม TOKYO-HITACHI MIDTOWN
5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น อาซากุสะ-ฮาโกเน่-ชิมไข่ดำ-ฟูจิ-ช้อปปิ้ง-ฮิตาชิ-คามาคุระ-พิพิธภัณฑ์ราเมน-ขาปูยักษ์-ออนเซน

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
14, 28 ก.ค 17 29,900

mail to
mail from