ทัวร์ญี่ปุ่น4087 เที่ยวเต็ม TOKYO FINAL CALL
5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น อาซากุสะ-ฮาโกเน่-ชิมไข่ดำ-ฟูจิ-ช้อปปิ้ง2ย่านดัง-ขาปูยักษ์-ซึกิจิ-ศาลเจ้าเมจิ-ออนเซน

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
20, 26, 27 ก.ค 17 26,900

mail to
mail from