ทัวร์เกาหลี


>4056< เกาหลี HOT PRICE PROMOTION-A 5 วัน 3 คืน

**ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-เกาหลีและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว** ** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ ** ชม The Garden of Morning Calm สวนดอกไม้นานาชนิดขนาดใหญ่ ชมความงดงาม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าดั้งเดิมของเกาหลี ตามรอยซีรี่ย์...ชมโรงถ่ายละคร MBC Dramia สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครอิงประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคา 19900
ก.ค 17 วันที่ 05
ราคา 21900
ก.ค 17 วันที่ 06


mail to    
mail from