ทัวร์ไต้หวัน4082 ไต้หวัน HOT PROMOTION
5 วัน 3 คืน

1. ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง
3. เมนูพิเศษ... อาหารทะเลและ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู

สายการบิน NokScoot Airlines
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 31 ก.ค 2017 11,991
19, 20, 21, 29 ก.ค 2017 12,991
27, 28 ก.ค 2017 13,991
06, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ส.ค 2017 11,991
01, 03, 05, 07, 18 ส.ค 2017 12,991
04, 16, 17, 23, 24, 30, 31 ส.ค 2017 13,991
08, 09, 10, 11 ส.ค 2017 14,991

mail to
mail from