ทัวร์ไต้หวัน4082 ไต้หวัน HOT PROMOTION
5 วัน 3 คืน

1. ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง
3. เมนูพิเศษ... อาหารทะเลและ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู

สายการบิน NokScoot Airlines
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 31 ก.ค 17 11,991
19, 20, 21, 29 ก.ค 17 12,991
27, 28 ก.ค 17 13,991
06, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ส.ค 17 11,991
01, 03, 05, 07, 18 ส.ค 17 12,991
04, 16, 17, 23, 24, 30, 31 ส.ค 17 13,991
08, 09, 10, 11 ส.ค 17 14,991

mail to
mail from