ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์4073 EK018 : PROMOTION SWITZERLAND
7 วัน 4 คืน

เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ กลาเซียร์ 3000 โลซานน์ ศาลาไทย เบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล จุงเคอร์กาสเซ นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อินเตอร์ลาเคน ช้อปปิ้งซูริค น้ำตกไลน์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านลูเซิร์น

สายการบิน Emirates
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
10 ส.ค 17 52,900
20 ก.ย 17 49,900
05, 19 ต.ค 17 49,900


mail to    
mail from