ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์4073 EK018A : PROMOTION SWITZERLAND
7 วัน 4 คืน

เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ กลาเซียร์ 3000 โลซานน์ ศาลาไทย เบิร์น
บ่อหมีสีน้ำตาล จุงเคอร์กาสเซ นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อินเตอร์ลาเคน
ช้อปปิ้งซูริค น้ำตกไลน์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านลูเซิร์น

สายการบิน Emirates
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
29 พ.ย 2017 49,900
04 ธ.ค 2017 49,900

mail to
mail from