ทัวร์สโลวีเนีย4072 EK17 : ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย
7 วัน 4 คืน

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กราซ – ลุบเบลียนา – พลิตวิตเซ่
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิตเซ่ – ซาเกรบ – มหาวิหารแห่งซาเกรบ

สายการบิน Emirates
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
12 ก.ย 2017 45,900
11, 17 ต.ค 2017 45,900
09 พ.ย 2017 45,900

mail to
mail from