ทัวร์ออสเตรีย4070 EK015 : เชค ออสเตรีย ฮังการี (สงกรานต์)
7 วัน 4 คืน

ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้งจุใจParndorf Outlet บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง (สงกรานต์)

สายการบิน Emirates
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
06 ก.พ 18 39,900
16, 22, 27 มี.ค 18 39,900
03, 26 เม.ย 18 39,900
10, 11 เม.ย 18 49,900

mail to
mail from