ทัวร์ออสเตรีย

รหัสโปรแกรม : 4070
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 4070 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
EK015 : เชค ออสเตรีย ฮังการี (สงกรานต์)
7 วัน 4 คืน

ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ
ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
ช้อปปิ้งจุใจParndorf Outlet บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง
(สงกรานต์)

สายการบิน Emirates
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
06 ก.พ 2017 39,900
16, 22, 27 มี.ค 2017 39,900
03, 26 เม.ย 2017 39,900
10, 11 เม.ย 2017 49,900


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์