ทัวร์ญี่ปุ่น4056 OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO JAPAN ALPS
5 วัน 4 คืน

ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า ชมความงดงามของฤดูกาลบนเทือกเขาเจแปนอัลไพน์ พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของเขื่อนคุโรเบะ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ แช่ออนสไตล์ญี่ปุ่น!!
• เซ็ทเมนูพื้นเมือง ทาคายาม่า • อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

สายการบิน Scoot
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
18 ต.ค 2017 42,900

mail to
mail from