ทัวร์ญี่ปุ่น


>4053< OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO JAPAN ALPS 5 วัน 3 คืน

ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า ชมความงดงามของฤดูกาลบนเทือกเขาเจแปนอัลไพน์ พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของเขื่อนคุโรเบะ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ แช่ออนสไตล์ญี่ปุ่น!! • เซ็ทเมนูพื้นเมือง ทาคายาม่า • อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เลือกพีเรียด

สายการบิน SCOOT AIRLINES
ราคา 35900
ส.ค 17 วันที่ 23


mail to    
mail from