ทัวร์เกาหลี3615 BUSAN PLUS + JOY AURUMN
4 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้าลอยฟ้า - เรือรบหุ้มเกาะ หรือ เรือเต่า - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - เอเปค เฮ้าส์ - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด -
ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ดิวตี้ฟรี

สายการบิน Eastar Jet
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
24, 25, 26 ก.ย 2017 11,900
20, 23, 27, 30 ก.ย 2017 12,200
01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ก.ย 2017 12,500
01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 30 ต.ค 2017 12,200
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 ต.ค 2017 12,500
05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ต.ค 2017 12,800
05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 พ.ย 2017 12,900
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 พ.ย 2017 13,200
02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 พ.ย 2017 13,500

mail to
mail from