ทัวร์เกาหลี3615 BUSAN PLUS + JOY AURUMN
4 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้าลอยฟ้า - เรือรบหุ้มเกาะ หรือ เรือเต่า - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - เอเปค เฮ้าส์ - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด -
ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ดิวตี้ฟรี

สายการบิน Eastar Jet
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
24, 25, 26 ก.ย 17 11,900
20, 23, 27, 30 ก.ย 17 12,200
01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ก.ย 17 12,500
01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 30 ต.ค 17 12,200
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 ต.ค 17 12,500
05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ต.ค 17 12,800
05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 พ.ย 17 12,900
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 พ.ย 17 13,200
02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 พ.ย 17 13,500

mail to
mail from